Wie zijn wij?

Wij zijn Chelona handelend onder de naam Chelona Ticketsservice.

Chelona
Prinsbisdomstraat 8a, 6121 JG Born
| www.chelona.nl
Kamer van Koophandel 54221048

Neem contact met ons op.

Welke persoonlijke data verzamelen wij en waarom?

Contact formulier

Data van een contactformulier gebruiken we uitsluitend voor het beantwoorden van eventuele opmerkingen, vragen of klachten die in het contactformulier zijn aangemaakt. Behalve de naam van de verzender wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Alleen mailadres, inhoud van het bericht en eventueel een telefoonnummer als de verzender dit heeft opgegeven.

Bestellingen

Uiteraard gebruiken we de data uit uw bestelling om de bestelling correct te kunnen uitvoeren. Verder gebruiken we deze data niet voor andere doeleinden.

Cookies

Er worden geen zogenaamde cookies opgeslagen.

Met wie delen we onze data?

Data betreffende tickets die verkocht zijn kunnen worden gedeeld met de organisator van het evenement. Deze krijgt onder andere een lijst met verkochte tickets om toch een controle te kunnen uitvoeren als scanners of internet niet naar behoren functioneren. Op deze lijst komt geen persoonlijke data voor behalve de naam van de tickethouder.

Verder zijn we verplicht aan wettelijke regels te voldoen waaronder fiscale wetgeving. Deze schrijft voor dat de belastingdienst onze verkoopadministratie in moet kunnen zien.

Hoe lang bewaren we de data?

In principe wordt de data na afloop van het evenement niet meer gebruikt. Echter fiscale wetgeving schrijft een wettelijke bewaartermijn voor van 7 jaar.

Voor mailverkeer en contactformulieren geldt dezelfde termijn. Na deze termijn wordt alle oudere data verwijderd.

Welke rechten heeft u als gebruiker?

U kunt een verzoek doen om een overzicht te krijgen van de data die over u is opgeslagen. Dit verzoek graag per mail aan ons richten. Wij streven er naar om overzichten binnen 14 dagen aan u aan te leveren.

U heeft het recht opgeslagen data te laten verwijderen. Dit kan echter alleen data zijn waarvan wij wettelijk niet verplicht zijn deze te bewaren. Een verzoek graag per mail naar Chelona. Wij streven er naar om verwijderingen binnen 14 dagen door te voeren.

Hoe beschermen we uw data?

Op onze website draait een SSL certificaat. Dit houdt in dat alle data die u via de website aanlevert versleuteld worden bij verkeer tussen uw computer en onze webserver. Hierdoor kunnen derden geen inzicht krijgen in de verstuurde data.

Geen enkele data wordt opgeslagen bij Chelona. Alle data wordt opgeslagen op de webserver waar de website draait. Deze data kan alleen worden benaderd door de webmaster van Chelona. Niemand anders heeft toegang tot en rechten voor het inzien van deze data.

Wat als data wordt gestolen?

Er wordt geen vertrouwelijke data opgeslagen. Alleen naam en mailadres. Er worden geen wachtwoorden, banknummers of persoonlijke data opgeslagen. Toch zullen wij bij het vermoeden van een inbraak alle mailadressen benaderen over dit feit.

Welke automatische beslissingsanalyse wordt gebruikt?

Er worden geen gegevens automatisch of anderszins geanalyseerd.

Klachten?

Uw privacy is uiterst belangrijk voor ons. Wij doen er alles aan omdeze te waarborgen. Heeft u desondanks klachten over het beschermen van uw privacy door Chelona neem dan contact met ons op.

Uiteraard kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens maar we zouden het oop prijs stellen om eerst samen met u tot een oplossing te komen.