1. Begrippen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen voorkomen:
  • Algemene Voorwaarden : de Algemene Voorwaarden Chelona TThis text has been translated by Google Translate. In the event of legal conflicts, the original Dutch version of the general terms and conditions applies.icketservice;
  • Evenement : het evenement waarvoor betreffende ticket bedoeld is. Denk hierbij aan optredens, workshops, festivals, voorstellingen etc.;
  • Organisator : de partij welke verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement;
  • Locatie : de plaats waar het evenement gehouden wordt ;

2. Toepasselijkheid

2.1 Op aankopen van Tickets zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. 2.2 Naast de voorwaarden van Chelona zijn ook de Algemene Voorwaarden van de organisator en de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties van toepassing. 2.3 De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Chelona de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Chelona dit per email mee binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW. 3.2 Chelona behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke of fiscale) voorschriften noodzakelijk is. 3.3 Per bestelling betaalt u een bedrag aan boekingsservicekosten per ticket, die kan variëren per evenement. 3.4 Chelona kan niet gehouden worden aan prijzen die overduidelijk onjuist zijn, Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 3.5 Indien de koper niet tijdig betaald, is Chelona gerechtigd de overeenkomst op te schorten 3.6 Als door een technische storing een levering van tickets niet kan plaatsvinden, kan Chelona niet aansprakelijk gesteld worden voor welke kosten dan ook die verband houden met het te laat leveren van de tickets.

4. Gebruik van gekochte tickets

4.1 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum. 4.2 Tickets mogen niet worden doorverkocht tenzij hiervoor toestemming is van de organisator. 4.3 Indien noodzakelijk voor de toegang tot het evenement heeft de organisator het recht de identiteit van de bezoeker te controleren. 4.4 Elke ticket beschikt over een unieke QR-code en is daarom slechts 1 keer te gebruiken. Kopiëren van ticket heeft geen zin.

5. Annulering en teruggave

5.1 Chelona is niet aansprakelijk voor kosten als gevolg van het verplaatsen of annuleren van het evenement door de organisator of de locatiehouder. De aansprakelijkheid ligt bij de organisator. Chelona zal in samenwerking met de organisator trachten iedere koper tijdig te benaderen via het e-mailadres dat bij boeking werd aangegeven. 5.2. Bij restitutie van de entreegelden zal het bedrag nooit hoger zijn dan de kosten van het ticket.

6. Betalingen:

Chelona verwerkt alleen iDEAL, Bankcontact en Sofort betalingen. Als de betaling is doorgevoerd, ontvangt u een bevestiging en is uw bestelling defititief. Dan pas is het ticket uw eigendom.

7. Bijzondere bepalingen en aansprakelijkheid

7.1 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Chelona zal niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat bij het bezoeken van het evenement. 7.2 Chelona is niet aansprakelijk voor het weigeren van de bezoeker door de organisator. 7.3 Chelona is niet aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van internet. Indien als gevolg hiervan de tickets niet door de koper kunnen worden gedownload kan hij/zij het beste contact opnemen met Chelona. Ook bij twijfel of de betaling gelukt is. 7.4 Chelona verzorgt in opdracht van de organisator uitsluitend de ticket verkoop. Chelona is niet aansprakelijk voor schadeclaims naar de organisatie of locatiehouder toe. Zij treedt wat aansprakelijkheid betreft nooit in de plaats van de organisator of locatiehouder.

8. Gegevens Chelona

Naam: Chelona, handelend onder de naam Chelona Ticketservice Vestigingsadres: Prinsbisdomstraat 8a, Born Kamer van Koophandel : 54221048 Born, 6 november 2019